Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися в 2023?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Рівень освіти: фахова передвища освіти

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Секретар – особистий помічник керівника, довірена особа, яка забезпечує ведення справ по підприємству. Він віртуозно розбирається в справах підприємства, готує проекти документів, відає особистою перепискою шефа, його діловим графіком: призначає зустрічі й переговори, організує ділові поїздки. Це людина, яка володіє ключем до інформації – знає "хто, що, де і коли".

Теоретичний курс спеціальності містить у собі не тільки основи сучасного діловодства, менеджменту, психології, стилістики, культурології, але й набір премудростей, таких як вільне користування будь-якою офісною та організаційною технікою, керування діловою кореспонденцією, володіння сучасними інформаційні технології в бізнесі.

Практичний розділ - друк сліпим десятипальцевим методом зі швидкістю не менше 145 знаків на хвилину, проходження стажування протягом другого року навчання в міськвиконкомі, облдержадміністрації, один раз на тиждень.

Строк навчання в коледжі 1 рік 10 місяців.

Секретар адміністрації виконує функції, що включають організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності.Sekretar

Приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові. Веде діловодство, виконує різні операції із комп`ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і надання інформації для підготовки і прийняття рішень.

Організовує проведення телефонних переговорів керівника, записує за його відсутності одержану інформацію і доводить до його відома її зміст, передає і приймає інформацію по приймально-переговорних пристроях (телефакс, телекс, і інші.), а також телефонограми своєчасно доводить до його відома інформацію, одержану по каналах зв`язку. За дорученням керівника складає листи, запити, інші документи, готує відповідні автором листів. Виконує роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, що взяті на контроль. Веде контрольно-реєстраційну картотеку. Забезпечує робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створює умови, що сприяють його ефективній роботі. Друкує за вказівкою керівника службові матеріали або вводить поточну інформацію в банк даних.

Організовує прийняття відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву. Копіює документи на ксерокс.

Повинен знати : постанови, розпорядження, накази, положення, інструкцію та інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно діяльності підприємства і ведення діловодства; структурну і керівну силу підприємства і його підрозділів; організацію діловодства, кадрове діловодство, методи оброблення і оформлення документів; архівну справу, машинопис, стенографію; економіку підприємства, правила користування приймально-переговорними пристроями, етику і психологію, редагування української стилістики, і російської стилістики.

Для здійснення професійної підготовки з професії «Секретар-референт, секретар-адміністративний» предметна комісія «Діловодство» має три лекційні аудиторії, дві лабораторії машинопису, які обладнанні друкарськими машинами ( «Ятрань», Оптима SP-50»), комп`ютерну лабораторію, яка обладнана 25 ПК Пентіями IX, об`єднані у локальну мережу з підключенням до internet, та офісною оргтехнікою (копіювальні машини, сканер, факс та ін..).

Аудиторії з теоретичної підготовки, лабораторії машинопису та комп’ютерна лабораторія мають в достатній кількості методичну та технічну літературу, наочні посібники, програмне забезпечення.

Згідно вимогам щодо навчально-методичного забезпечення є все необхідне: програми з предметів, робочі програми, конспекти лекцій, інструкції для проведення практичних занять та охорони праці, роздатковий матеріал з усіх тем, плани, схеми та інший необхідний матеріал для якісної підготовки робітничих кадрів.

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників дозволяє успішно здійснювати навчально-виховний процес. Всі викладачі мають відповідну вищу освіту.

Для організації виробничого навчання і проходження практики між Дніпропетровським Транспортно-економічним коледжом та Дніпропетровською обласною державною адміністрацією обласною радою, міськвиконкому та Приватбанком укладений договір про організацію стажування та практичним навчанням. Це дає можливість частково вирішити питання з працевлаштуванням.

Також на спеціальності «Діловодство» здійснюється підготовка слухачів з професій 4112 «Оператор комп’ютерного набору» і 4121 «Бухгалтерія».

Все це дає можливість створити належні умови для якісної підготовки спеціалістів.

Наші випускники після закінчення навчання коледжу мають змогу продовжити навчання за обраним фахом у вищих навчальних закладах:

 • Металургійна академія м. Дніпропетровська;
 • Державний Донецький університет;
 • Київський інститут культури;
 • Харківська академія культури;
 • Харківський соціально-економічний інститут.

 

   {backbutton}

Календар новин

Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: