Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися в 2023?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Інформаційний пакет

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОЛЕДЖ

1. Назва і адреса

Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Юридична адреса Коледжу:

- 49041, Україна, м. Дніпро, вулиця Трудових резервів, 4

- тел./факс: +38 (056) 720–92–31

- електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- веб-сайт: https://dtrek.dp.ua

 

2. Академічний календар

Навчальний процес в Коледжі за денною і заочною формами навчання проводиться за семестровою системою. Тривалість навчального року становить 52 тижні. Навчальних тижнів на рік – 35, з них в осінньому семестрі – 18, у весняному семестрі – 17. По 3 тижні  відводиться на заліково-екзаменаційну сесію. Канікули – 11 тижнів: 2 тижні взимку, 9 тижнів улітку.

Освітні програми реалізуються згідно з навчальними планами денної та заочної форм навчання, які затверджуються наказом директора коледжу.

Графік навчального процесу і розклад навчальних занять формуються згідно з навчальними планами за формами навчання.

Офіційні свята:

- 1 січня (Новий рік)

- 7 січня (Різдво Христове)

- 8 Березня (Міжнародний жіночий день)

- Великдень (Пасха)

- 1 травня (Міжнародний день солідарності трудящих)

- 9 травня (Свято Перемоги)

- Трійця

- 28 червня (День Конституції України)

- 24 серпня (День незалежності України)

- 14 жовтня (День захистника України)

- 25 грудня (Різдво Христове - католицьке)

 

3. Адміністрація коледжу

Директор — Таберко Лев Миколайович, заслужений працівник народної освіти України, спеціаліст вищої категорії.

Заступник директора з навчальної роботи  — Уласевич Надія Василівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Заступник директора з виробничого навчання — Ковтун Віктор Власович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи — Вінніченко Петро Миколайович, спеціаліст вищої категорії.

 

4. Загальний опис Коледжу

Свою діяльність коледж розпочав з 1955 року як Дніпропетровський технікум промислового транспорту. У 1997 році заклад був перейменованим у Дніпропетровський транспортно-економічний технікум, який був створений згідно наказу Міністерства освіти України від 20.06.97 № 218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України" в результаті реорганізації Дніпропетровських технікумів промислового транспорту, автотранспортного та промислово-економічного. У 2008 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 № 948 технікум перейменований у Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський транспортно-економічний коледж". У 2017 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.02.2017 № 243 Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський транспортно-економічний коледж" перейменований у Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж".

Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж" (ДНЗ "ДТРЕК") – вищий державний навчальний заклад І рівня акредитації. У його складі функціонує 5 відділення: Транспортне, Інформаційних технологій, Сфери обслуговування, Юридичне, Управління та адміністрування. Підготовка спеціалістів ведеться за денною і заочною формами навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти з 14-ти спеціальностей на денному відділенні та 6 спеціальностей на заочному відділенні.

Навчально-виховний процес забезпечують 10 циклових (предметних) комісій у складі яких працює більше 100 досвідчених та висококваліфікованих викладачів, 29 викладачі-методисти, 63 спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, 17 викладачів спеціалістів першої кваліфікаційної категорії, 8 викладачів спеціалістів другої кваліфікаційної категорії, 18 спеціалісти. Заслужені і нагороджені державними і відомчими нагородами - 6.

У соціально-культурній структурі коледжу функціонують: спортивні гуртки та секції; вокальні, хореографічні ансамблі; музей історії навчального закладу. Серед студентів коледжу є переможці обласних, всеукраїнських чемпіонатів.

5. Перелік навчальних програм, які пропонує коледж

В коледжі підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, спеціалізаціями, програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти: - початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (освітній ступінь фаховий молодший бакалавр) – це освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь) що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120 - 180 кредитів ЄКТС.

Перелік 2015 року

029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

081   Право

071   Облік і оподаткування

073   Менеджмент

075   Маркетинг

076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

123   Комп’ютерна інженерія

151   Автоматизація та  комп’ютерно  - інтегровані технології

181   Харчові технології

241   Готельно–ресторанна справа

242   Туризм

273   Залізничний транспорт

274   Автомобільний транспорт

275   Транспортні технології (на залізничному транспорті)

 

Перелік 2007 року

5.02010501 Діловодство

5.03040101 Правознавство

5.03050401 Економіка підприємства

5.03050702 Комерційна діяльність

5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03060102 Організація обслуговування на транспорті

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05020204 Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

5.05170101 Виробництво харчової продукції

5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.14010101 Готельне обслуговування

5.14010102 Ресторанне обслуговування

5.14010301 Туристичне обслуговування

 

6. Загальні вимоги до зарахування

Прийом на навчання до Коледжу проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України. Детальна інформація про умови прийому на навчання до Державного навчального закладу "Дніпровський транспортно-економічний коледж" на Веб-сайті Коледжу.

Підготовка фахівців в Коледжі здійснюється за рахунок державного бюджету (в межах державного (регіонального) замовлення) та за кошти фізичних і юридичних осіб. Обсяг державного замовлення щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України (Департамент освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації).

Прийом до Коледжу на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань та зовнішнього незалежного оцінювання, не залежно від джерел фінансування.

Перелік вступних випробувань для кожною спеціальністю визначається Правилами прийому до коледжу.

Лінгвістичні вимоги: навчальний процес здійснюється українською мовою.

Плата за навчання залежить від обраних спеціальності та форми навчання.

Детальніша інформація щодо процедури зарахування на навчання в Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж" та реєстрації міститься на веб-сайті коледжу за посиланням https://dtrek.dp.ua/vstupnyku/pryimalna-komisiia

 

7. Загальні процедури реєстрації

Реєстрація претендентів на навчання здійснюється приймальною комісією.

Вступники особисто подають заяву про вступ до коледжу, в якій вказують спеціальність, спеціалізацію, освітню програму (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітній ступінь фаховий молодший бакалавр) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

 

8. Присвоєння кредитів ECTS

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

За результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120 - 180 кредитів ЄКТС присуджується освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь фаховий молодший бакалавр.

9. Інформація про консультативну допомогу студентам

Консультаційну допомогу студент може отримати на відділенні, у цикловій (предметній) комісії, у заступника директора з виховної роботи, заступника директора з навчальної роботи.

У заступника директора з навчальної роботи студент може отримати інформацію щодо:

- реєстрації студента на початку навчального року;

- розкладу занять;

- довідки про навчання, академічної довідки;

- навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;

- індивідуального плану опанування дисциплін студентом;

- перезарахування дисциплін;

- надання академічної відпустки, стажування, відрахування;

- поновлення на навчання;

- переведення на іншу форму навчання.

У заступника директора з виховної роботи студент може отримати інформацію щодо:

- стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;

- загальні уявлення про навчально-виховний процес;

- формування та розвиток у студентів здатності до самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самоорганізації;

- забезпечення підтримки індивідуальної чи групової допомоги;

- консультування усіх учасників освітнього процесу;

- підвищення психологічної компетенції суб’єктів освітнього процесу;

- формування конкурентоспроможного фахівця.

На відділенні та у цикловій (предметній) комісії студент може отримати інформацію щодо:

- навчального плану підготовки за спеціальністю;

- індивідуального плану опанування дисциплін студентом;

- обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;

- проходження практики.

Консультативна допомога (індивідуальна/групова) здійснюється згідно із затвердженими графіками та надається викладачем з метою пояснення певних теоретичних питань, їх практичного застосування, покращання академічної успішності, посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності.

ІІ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

1. Житло та харчування

В Державному навчальному закладі "Дніпровський транспортно-економічний коледж" для студентів функціонує гуртожиток. Іногороднім студентам першого курсу надається перевага з надання місць у гуртожитку. У гуртожитках забезпечено доступ до Інтернету. Загальна площа студентського гуртожитку коледжу складає 8542.6 м² на 640 місць. До побутових зручностей також входять кухні з електроплитами, душові кімнати. Теплом та гарячою водою забезпечує автономне газове опалення.

2. Медичне забезпечення

У гуртожитку розташований, обладнаний і функціонує кабінет медичної допомоги, де фельдшер надає кваліфіковану допомогу як студентам так і викладачам коледжу. Постійно надається невідкладна і перша медична допомога, щорічно проводиться профілактичний огляд.

3. Фінансове забезпечення студентів

Студенти, які навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають підсумковий контроль, щомісяця отримують стипендію. Розмір стипендії на даний час складає: звичайна стипендія - 980 гривень, підвищена стипендія – 1250 гривень. За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі до однієї мінімальної стипендії (за наявності коштів). Студенти, які показують визначні результати у навчанні, громадській роботі, спорті можуть отримати премію (за наявності коштів). В коледжі діє ціла низка спеціальних стипендіальних програм. Це стипендії імені видатних вчених, стипендія Верховної ради України, Президента України тощо.

4. Умови для навчання

Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж" - це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень де створені сприятливі умови для навчання. Навчальний корпус Коледжу збудований у 1982 році, загальна площа становить 12037.1 м², у ньому розміщені і належним чином обладнані 52 навчальний кабінет, серед них - 6 комп’ютерних лабораторій, спортивна зала з роздягальнею та душовими кабінками, тренажерний зал, бібліотека з читальною залою, обладнаною комп’ютерами, актова зала, навчальні майстерні, студентське кафе, студентський гуртожиток, готельно-туристичний комплекс, спортивно-оздоровчий комплекс.

5. Умови для занять спортом та дозвілля

Вагоме місце в Коледжі займає популяризація здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять та змагань. До послуг студентів спортивна та тренажерна зали. Кваліфіковані тренери-викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях із різноманітних видів спорту. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з  настільного тенісу, шейпінгу, аеробіки тощо. Щорічно проводяться змагання серед студентів відділень та коледжів з багатьох видів спорту. Щорічно проводяться змагання серед студентів коледжу та змагання зі студентами інших навчальних закладів із багатьох видів спорту. Організовуються дні здоров'я та інші культурно-дозвіллєві заходи для студентів Коледжу.

6. Студентські організації

В Коледжі приділяють велику увагу роботі зі студентами. В Коледжі діють Студентська Рада коледжу та Студентська Рада гуртожитку. Це неприбуткові та аполітичні молодіжні організації, що виконують функції студентського самоврядування та представляють і захищають інтереси кожного студента Коледжу як в навчальному закладі так і за його межами. Метою роботи цих студентських організацій є: захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у студентів навичок організатора та керівника. Через своїх представників студентство має вагомий голос при вирішенні проблем закладу. Зокрема, за погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про відрахування, поновлення, перевід та інший курс студентів; поселення і виселення студентів з гуртожитку.

Велика увага приділяється проведенню конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів», конкурсів та майстер-класів. Одним із напрямів діяльності Студентського самоврядування є налагодження співпраці з іншими навчальними закладами як України, так і інших держав.


7. Як потрапити до закладу

Від залізничного вокзалу:

- маршрутне таксі № 60, 109 до зупинки «Коледж».

Від автовокзалу:

- пішки до залізничного вокзалу (500 м), маршрутним таксі № 60, 109 до зупинки «Коледж»

Маршрутним таксі № 55 та тролейбусами № 19, 21 до зупинки «вул. Трудових резервів»

8. Курси щодо підготовки до вступу у навчальний заклад громадян України

49041, Україна, м. Дніпро, вул. Трудових резервів, 4, кімната 105,

Телефон центру: +38 (056) 720-92-31; 

Календар новин

Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: