Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися в 2024?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Інформаційний пакет

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОЛЕДЖ

1. Назва і адреса

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж (скорочено – ДТЕФК);

Англійською мовою - Dnipro Applied College of Transport and Economics (скорочено – DACTE);

Юридична адреса Коледжу:

- 49041, Україна, м. Дніпро, вулиця Трудових резервів, 4

- тел./факс: +38 (056) 720–92–31

- електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- веб-сайт: https://dtrek.dp.ua

 

2. Академічний календар

Освітній процес а Коледжі за денною та заочною формами навчання проводиться за семестровою системою. Тривалість навчального року становить 52 тижні. Канікули - 11 тижнів: 2 тижні взимку, 9 тижнів влітку.

На заочній формі навчання по 3 тижні у семестрі відводиться на заліково-екзаменаційну сесію.

На всіх спеціальностях перших курсів навчальних тижнів на рік заплановано 42: в осінній семестр - 17 тижнів, у весняний семестр - 24 тижні.

На другому-четвертому курсах кількість тижнів теоретичного навчання залежить від практичної підготовки:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - осінні семестри становлять  17-15 тижнів, у весняні семестри планується19-16 тижнів.

071 Облік і оподаткування осінні семестри - 16-12 тижнів, у весняні семестри -20-15 тижнів

073 Менеджмент- осінні семестри - 17-15-15 тижнів, у весняні семестри -19-18 тижнів

075 Маркетинг- осінні семестри - 17-15 тижнів, у весняні семестри - 20-13 тижнів.

081 Право осінні семестри - 17-15-15 тижнів, у весняні семестри - 23-18-15 тижнів

123 Комп’ютерна інженерія -осінній семестр 17-15-13 тижнів, у весняний семестр -19-17-13 тижнів

241 Готельно-ресторанна справа - осінні семестри - 17-16 тижнів, у весняні семестри -18-14 тижнів

242 Туризм і рекреація осінні -семестри - 17-12 тижнів, у весняні семестри -19-15 тижнів

273 Залізничний транспорт -осінні семестри 17-15-15 тижнів, у весняні семестри -18-20 тижнів

274 Автомобільний транспорт - осінні семестри - 17-15-19 тижнів, у весняні семестри -18-15 тижнів

Освітньо-професійні  програми реалізуються згідно з навчальними планами денної та заочної форм навчання, які затверджуються наказом директора коледжу.

Графік освітнього процесу і розклад навчальних занять формуються згідно з навчальними планами за формами навчання.

 

3. Адміністрація коледжу

Директор Вадим ДАШКО

Заступник з навчальної роботи Надія УЛАСЕВИЧ

Заступник з виробничого навчання – Михайло ЯРМОШЕНКО

Заступник з виховної роботи – Кристина ТИМОШЕНКО

Заступник з адміністративно-господарської роботи Роман ШЕВЧЕНКО

Головний бухгалтер – Катерина БОНДАРЕНКО

Керівник  фізичного виховання – Михайло МОТАЙОВ

Завідуюча відділенням Управління та адміністрування – Олександра ВАРЦАБА

Завідуюча відділенням Сфери обслуговування – Олена ЕЙХМАН

Завідуюча відділенням Транспортних та харчових технологій  Наталія КІЩЕНКО

Завідуюча відділенням Інформаційних технологій  Тамара ВОВК

 

4. Загальний опис Коледжу

Фаховий коледж створено як Дніпропетровський транспортно-економічний технікум згідно із наказом Міністерства освіти України від 20.06.1997 № 218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти» на базі ліквідованих Дніпропетровського технікуму промислового транспорту, Дніпропетровського автотранспортного технікуму та Дніпропетровського промислово-економічного технікуму.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008
 № 948 «Про перейменування Дніпропетровського транспортно-економічного технікуму» заклад перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 лютого 2017 № 243 «Про перейменування Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж» заклад освіти перейменовано у Державний навчальний заклад «Дніпровський транспортно-економічний коледж».

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2020 № 282 «Про перейменування Державного навчального закладу «Дніпровський транспортно-економічний коледж» заклад освіти перейменовано на Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж.

Державний навчальний заклад Дніпровський транспортно-економічний коледж (ДТЕФК) – заклад передвищої фахової освіти. У його складі функціонує  4 відділення: відділення сфери управління, відділення транспортних та харчових технологій, відділення управління та адміністрування, відділення інформаційних технологій

Підготовка спеціалістів ведеться за денною і заочною формами навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти з 14-ти спеціальностей.

Освітній процес у коледжі здійснюють 78 педагогічних працівників із них: викладачі – 47 особи; адміністративно-управлінський персонал – 31 особи.

Якісний склад педпрацівників:

- вища категорія – 50 осіб (64,1% від загальної кількості педпрацівників); з них викладачів-методистів – 21 особи (26,9%);

- перша категорія – 7 осіб (9%);

- друга категорія – 5 осіб (6,4%);

- спеціаліст – 16 осіб (20,5%).

Якісний склад викладачів  47 осіб наступний:

- вища категорія – 38 осіб (80,8% від загальної кількості викладачів); з них  викладачів-методистів – 14 осіб (29,8%);

- перша категорія – 3 осіб (6,4 %);

- друга категорія – 5 особи (10,6%);

- спеціаліст – 1 особи (2,1%).

У сфері надання освітніх послуг щодо повної загальної середньої освіти працюють - 59 викладачів, спеціальних дисциплін - 65

В коледжі працюють:  2 доктори філософії, 1 викладач, який має почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

У соціально-культурній структурі коледжу функціонують: 6 гуртків художньої самодіяльності, студентський експериментальний театр “Витоки” , 32 гуртки за інтересами та фаховою діяльністю, 10 секцій по видам спорту

5. Перелік навчальних програм, які пропонує коледж

ДТЕФК  здійснює підготовку фахівців за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними програмами згідно з отриманими ліцензіями і сертифікатами.

Коледж надає освітні послуги, пов’язані зі здобуттям повної загальної середньої освіти згідно з отриманою ліцензією.

Акредитований за 14 освітньо-професійними програмами коледж  видає диплом фахового молодшого бакалавра відповідно до форми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. В результаті успішного виконання здобувачем передвищої фахової освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої ставить 120-150 -180 кредитів в залежності від стандарту спеціальності.

Перелік 2023 року

029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, освітня програмами: Інформаційна та архівна справа

071   Облік і оподаткування, освітня програмами: Облік і оподаткування

073   Менеджментосвітня програмами: Менеджмент на транспорті

075   Маркетингосвітня програмами: Маркетинг

076   Підприємництво та торгівляосвітня програмами: Підприємництво та торгівля

081   Правоосвітня програмами: Право

123   Комп’ютерна інженеріяосвітня програмами: Комп`ютерні системи і мережі

174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаосвітня програмами: Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв`язку на транспорті

181   Харчові технологіїосвітня програмами: Харчові технології

241   Готельно–ресторанна справаосвітня програмами: Готельно–ресторанна справа

242   Туризм і рекреаціяосвітня програмами: Туризм

273   Залізничний транспортосвітня програмами: Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

274   Автомобільний транспортосвітня програмами: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

275   Транспортні технології (на залізничному транспорті)освітня програмами: Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Перелік 2015 року

029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справаосвітня програмами: Інформаційна та архівна справа

071   Облік і оподаткуванняосвітня програмами: Облік і оподаткування

073   Менеджментосвітня програмами: Менеджмент на транспорті

075   Маркетингосвітня програмами: Маркетинг

076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьосвітня програмами: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081   Правоосвітня програмами: Право

123   Комп’ютерна інженеріяосвітня програмами: Комп`ютерні системи і мережі

151   Автоматизація та  комп’ютерно - інтегровані технологіїосвітня програмами: Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв`язку на транспорті

181   Харчові технологіїосвітня програмами: Харчові технології

241   Готельно–ресторанна справаосвітня програмами: Готельно–ресторанна справа

242   Туризмосвітня програмами: Туризм

273   Залізничний транспортосвітня програмами: Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

274   Автомобільний транспортосвітня програмами: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

275   Транспортні технології (на залізничному транспорті)освітня програмами: Транспортні технології (на залізничному транспорті)

 

Перелік 2007 року

5.02010501 Діловодство

5.03040101 Правознавство

5.03050401 Економіка підприємства

5.03050702 Комерційна діяльність

5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03060102 Організація обслуговування на транспорті

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05020204 Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

5.05170101 Виробництво харчової продукції

5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.14010101 Готельне обслуговування

5.14010102 Ресторанне обслуговування

5.14010301 Туристичне обслуговування

 

6. Загальні вимоги до зарахування

Прийом на навчання до Коледжу проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до навчальних закладів передвищої фахової освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України. Детальна інформація про умови прийому на навчання до  Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу на Веб-сайті Коледжу.

Підготовка фахівців в Коледжі здійснюється за рахунок державного бюджету в межах регіонального замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб. Обсяг регіонального  замовлення щорічно встановлюється  Департаментом освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Прийом до Коледжу на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань та зовнішнього незалежного оцінювання, не залежно від джерел фінансування.

Перелік вступних випробувань для кожної спеціальності визначається Правилами прийому до коледжу.

Лінгвістичні вимоги: навчальний процес здійснюється українською мовою.

Плата за навчання залежить від обраних спеціальності та форми навчання.

Детальніша інформація щодо процедури зарахування на навчання в Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж" та реєстрації міститься на веб-сайті коледжу за посиланням https://dtrek.dp.ua/vstupnyku/pryimalna-komisiia

 

7. Загальні процедури реєстрації

Реєстрація претендентів на навчання здійснюється приймальною комісією.

Вступники особисто подають заяву про вступ до коледжу, в якій вказують спеціальність, спеціалізацію, освітню програму (для здобуття освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка.

 

8. Присвоєння кредитів ECTS

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності здобувачів освіти, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень здобувачів освіти як між вітчизняними, так і між закордонними закладами освіти.

За результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120 - 180 кредитів ЄКТС присуджується освітній ступінь фаховий молодший бакалавр.

9. Інформація про консультативну допомогу студентам

Консультаційну допомогу здобувач освіти  може отримати на відділенні, у цикловій комісії, у заступника директора з заступника директора з навчальної роботи, виробничого навчання, виховної роботи,

У заступника директора з навчальної роботи студент може отримати інформацію щодо:

- розкладу занять;

- довідки про навчання, академічної довідки;

- навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;

- індивідуального плану опанування дисциплін здобувачем освіти;

- перезарахування дисциплін;

- надання академічної відпустки, стажування, відрахування;

- поновлення на навчання;

- переведення на іншу форму навчання.

У заступника директора з виробничого навчання  здобувач освіти  може отримати інформацію щодо:

- питань відпрацювання здобувачами освіти навчальних планів і програм з практичного навчання

- організації порядку проходження навчальних практик в межах закладу освіти

- наявних договорів та баз підприємств і установ на проходження виробничих практик

- можливості обрання тем курсових та дипломних робіт/проектів здобувачами освіти

- наявних договорів та баз підприємств і установ на працевлаштування випускників

- питань організації роботи закладу освіти з працедавцями

-  питань технічної творчості здобувачів освіти

- питань організації конкурсів професійної майстерності серед здобувачів освіти та співробітників

- наявного оснащення майстерень та навчальних лабораторій устаткуванням, технічними засобами та наочністю

- перспектив розвитку на оновлення оснащення майстерень та навчальних лабораторій устаткуванням, технічними засобами та наочністю

У заступника директора з виховної роботи здобувач освіти може отримати інформацію щодо:

- стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;

- загальні уявлення про навчально-виховний процес;

- формування та розвиток у здобувачів освіти здатності до самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самоорганізації;

- забезпечення підтримки індивідуальної чи групової допомоги;

- консультування усіх учасників освітнього процесу;

- підвищення психологічної компетенції суб’єктів освітнього процесу;

- формування конкурентоспроможного фахівця.

На відділенні та у цикловій комісії здобувач освіти може отримати інформацію щодо:

- навчального плану підготовки за спеціальністю;

- індивідуального плану опанування дисциплін студентом;

- обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;

- проходження практики.

Консультативна допомога (індивідуальна/групова) здійснюється згідно із затвердженими графіками та надається викладачем з метою пояснення певних теоретичних питань, їх практичного застосування, покращання академічної успішності, посилення мотивації здобувачів освіти до пізнавальної діяльності.

ІІ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

1. Житло та харчування

У Дніпровському транспортно-економічному фаховому коледжі для здобувачів освіти функціонує гуртожиток. У гуртожитку забезпечено доступ до Інтернету. Загальна площа студентського гуртожитку коледжу складає 8542.6 м² на 640 місць. У гуртожитку забезпечено доступ до Інтернету. До побутових зручностей також входять кухні з електроплитами, душові кімнати. Теплом та гарячою водою забезпечує автономне газове опалення.

2. Медичне забезпечення

У гуртожитку розташований, обладнаний і функціонує кабінет медичної допомоги, де фельдшер надає кваліфіковану допомогу як здобувачам освіти, викладачам, співробітникам  коледжу. Постійно надається невідкладна і перша медична допомога.

3. Фінансове забезпечення студентів

Здобувачі освіти, які навчаються за регіональним замовленням та успішно складають підсумковий контроль, отримують стипендію. Розмір стипендії на даний час складає: звичайна стипендія - 1510 гривень, підвищена стипендія – 2198 гривень. За потреби здобувачі освіти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі до однієї мінімальної стипендії (за наявності коштів). Здобувачі освіти, які показують визначні результати у навчанні, громадській роботі, спорті можуть отримати премію (за наявності коштів). 

4. Умови для навчання

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж - це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень, де створені сприятливі умови для навчання.  Для проведення повноцінного освітнього процесу коледж має: 3 навчальних корпуси, 72 кабінети та 28 лабораторій, комп’ютерні центри при бібліотеці та гуртожитку, бібліотеку, 2 читальні зали, конференц-зал, зал засідань - на 164 місця, навчальний готельно-туристичний комплекс, 6 спортивних залів, спортивні майданчики,  спортивний навчально-оздоровчий комплекс, 3 актових зали. Загальна площа приміщень складає 35834,3 м2.

5. Умови для занять спортом та дозвілля

Вагоме місце в Коледжі займає популяризація здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять та змагань. До послуг здобувачів освіти спортивні та тренажерні зали. Кваліфіковані тренери-викладачі сприяють набуттю здобувачами освіти  належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях із різноманітних видів спорту. Особливою популярністю серед здобувачів освіти користуються секції з  настільного тенісу, баскетболу, волейболу, аеробіки тощо. Щорічно проводяться змагання серед здобувачів освіти коледжу та змагання зі здобувачами освіти  інших закладів освіти із багатьох видів спорту.

6. Студентські організації

В Коледжі приділяють велику увагу роботі зі здобувачами освіти. В Коледжі діють Студентська Рада коледжу та Студентська Рада гуртожитку. Це неприбуткові та аполітичні молодіжні організації, що виконують функції студентського самоврядування та представляють і захищають інтереси кожного здобувача освіти Коледжу як в закладі освіти так і за його межами. Метою роботи цих студентських організацій є: захист прав та інтересів здобувачів освіти, забезпечення виконання ними своїх обов’язків, сприяння гармонійному розвитку особистості здобувача, формування у здобувачів освіти навичок організатора та керівника. Через своїх представників студентство має вагомий голос при вирішенні проблем закладу. Зокрема, за погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про відрахування, поновлення, переведення та інший курс здобувачів освіти; поселення і виселення з гуртожитку.

Велика увага приділяється проведенню конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів», конкурсів та майстер-класів. Одним із напрямів діяльності Студентського самоврядування є налагодження співпраці з іншими закладами освіти як України, так і інших держав.


7. Як потрапити до закладу

Від залізничного вокзалу:

- маршрутне таксі № 60, 109 до зупинки «Коледж».

Від автовокзалу:

- пішки до залізничного вокзалу (500 м), маршрутним таксі № 60, 109 до зупинки «Коледж»

Маршрутним таксі № 55 та тролейбусами № 19, 21 до зупинки «вул. Трудових резервів»

8. Курси щодо підготовки до вступу у навчальний заклад громадян України

49041, Україна, м. Дніпро, вул. Трудових резервів, 4, кімната 105,

Телефон центру: +38 (056) 720-92-31; 

Календар новин

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: