Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися в 2024?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Про коледж

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж (ДТЕФК) є навчальним закладом фахової передвищої освіти.

Свою діяльність коледж розпочав з 1955 року як Дніпропетровський технікум промислового транспорту. У 1997 році заклад був перейменованим у Дніпропетровський транспортно-економічний технікум, який був створений згідно наказу Міністерства освіти України від 20.06.97 № 218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України" в результаті реорганізації Дніпропетровських технікумів промислового транспорту, автотранспортного та промислово-економічного.

У 2008 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 № 948 технікум перейменований у Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський транспортно-економічний коледж".

У 2017 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.02.2017 № 243 Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський транспортно-економічний коледж" перейменований у Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж".

У 2021 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.02.2020 № 282 Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж" перейменований у Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж.

Здійснення освітньої діяльності проводиться на підставі "Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" та "Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти" затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №92-л від 13.07.2021 р.

Підготовка спеціалістів ведеться за денною і заочною формами навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти з 14-ти спеціальностей на денному відділенні та 6 спеціальностей на заочному відділенні.

Коледж у своїй структурі має шість  денних відділень та одне заочне відділення.

Головна мета коледжу: надати студентам сучасні знання, забезпечити високий професійний рівень, створити умови для гармонійного розвитку особистості кожного студента. Випускники коледжу підготовлені для підприємницької, комерційної, організаційно-управлінської, правової та виробничої діяльності на підприємствах, установах різної форми власності.

На Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2012» у м. Київ коледж отримав «Золоту медаль» у номінації «Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців».

Для проведення повноцінного навчально-виховного процесу коледж має розвинену навчально-лабораторну базу: 3 навчальних корпуси, добре обладнані 72 кабінети і 32 лабораторії, 9 комп’ютерних класів, бібліотеку з книжним фондом  понад  87 тис. екземплярів, 2 читальні зали на 164 місця, 4 спортивних зали, спортивні майданчики,  тренажерну залу для занять силовими видами спорту, спортивний навчально-оздоровчий комплекс, 3 актових зали, готельно-туристичний комплекс.

Коледж  має гуртожиток, в якому створені нормальні соціально-побутові умови, який повністю забезпечує потребу студентів у проживанні.

Методична робота зосереджена у 15 предметних комісіях.

Навчально-виховний процес у коледжі здійснюють 127 педагогічних працівників із них: викладачів – 87 осіб; адміністративно-управлінський персоналу – 40 осіб.

Якісний склад педпрацівників в коледжі потужний:  вищу категорію мають 65 осіб (51% колективу), з них  викладачів-методистів – 23 особи (18%); першу категорію – 24 особи (19%); другу категорію – 19 осіб (15%); спеціалістів – 19 осіб (15%).         В коледжі працюють 2 заслужених працівників освіти та 6 викладачів мають відзнаку «Відмінник освіти».

Під час Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади -2011» у м. Київ коледж отримав нагороду - «Бронзову медаль» у номінації «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».

За підсумками міських олімпіад і конкурсів серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з української мови, математики, хімії, історії, іноземної мови  студенти коледжу постійно посідають призові місця.

Коледж має тісні зв’язки з провідними базовими підприємствами міста та області, з боку яких молоді спеціалісти користуються попитом. Договори на підготовку фахівців укладені з державними та приватними підприємствами  м. Дніпропетровська і регіону. Керівники підприємств запрошують студентів для проходження виробничої, технологічної і переддипломної практик з подальшим влаштуванням на постійну роботу. На 12-й міжрегіональній спеціалізованій виставці «Освіта. Кар’єра. Суспільство – 2013» коледж отримав Почесний диплом.

Життя студентів

В основу організації і здійснення виховного процесу в коледжі покладено принцип інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, що реалізується у формуванні особистості майбутнього фахівця шляхом умілого поєднання кращих традицій вітчизняного досвіду із новими інтерактивними виховними технологіями.

Виховна діяльність нашого навчального закладу – це цілісне динамічне формування, яке складається з виховної діяльності на заняттях та поза аудиторної роботи виховної роботи.

Для підвищення її результативності та структурованості до неї залучені предметні комісії, студентський профком, рада студентського самоврядування, рада гуртожитку, рада профілактики правопорушень. Всі вони працюють під контролем адміністрації або на умовах співпраці з нею.

Студенти коледжу є не лише об'єктом виховного впливу з боку викладачів. Головним принципом побудови системи виховної роботи є суб'єктивні відносини між викладачем та студентом, при яких студентам відводиться роль активних учасників виховного процесу.

Активно працюють органи студентського самоврядування коледжу, особливо в плані роботи з невстигаючими студентами, контролю за відвідуванням занять, організації і проведення тематичних заходів, благодійних акцій, поточних засідань. Члени студактиву набувають організаторських навичок, вчаться ставити конкретну задачу і розв’язувати її в школі «Молодого лідера». Тому їм під силу  і нова виховна технологія – проектна. Адже саме члени студради коледжу виконали проект у гуртожитку – повністю відремонтували, обладнали кімнату для студентів-сиріт.

Інтерактивна технологія “проект” посіла чільне місце у виховному процесі. Як про успішний, можна говорити проект “Конкурс патріотичної пісні”– багато років поспіль з огляду на оригінальність і нестандартність концертних програм високо оцінило керівництво Жовтневого військкомату

Проект “Милосердя”, зародившись 28 років тому, як акція у Придніпровському будинку-інтернаті і не зменшуючи обертів і сьогодні, цей проект спонукав кураторів створити нові - “Дитячий будинок № 1. Новий рік”, “Дитячий притулок “Барвінок”; проект “Допоможи дітям хворим на лейкоз і гемофелію – 6 міська лікарня”;

Важлива ланка виховної роботи – це превентивне виховання. На виконання Національної програми «Здоров'я» (затверджена Указом Президента України від 18.01.96 № 63/96) та наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.2002 № 148 «Про підвищення профілактичної роботи серед дітей та молоді по запобіганню вживання наркотичних засобів і психотропних речовин» у коледжі розроблена та чотирнадцятий  рік успішно діє комплексна Програма «Сповідаймо здоровий спосіб життя». Основні завдання Програми: пропаганда здорового способу життя; профілактика інфекційних захворювань; профілактика наркоманії, захворювання СНІДом, алкоголізму, тютюнопаління; залучення студентів до спортивних секцій та активного заняття спортом.

Для виконання цих завдань створені і діють:

 • Рада у справі профілактики правопорушень
 • КССМ
 • наркопост ;
 • комітет «Здоров'я» ;
 • етико-правовий університет ;
 • соціально – правовий клуб «Вибір».

З метою виявлення обдарованих студентів на початку навчального року в коледжі проводиться фестиваль творчості студентів груп нового набору «Віват,  першокурсник!». Всі учасники художньої самодіяльності беруть участь у проведенні різноманітних заходів як коледжу так і міста, традиційними є проведення тематично-концертних програм – День посвячення у студенти першокурсників, День працівників освіти,Новорічна ялинка 2015,  урочисте свято до 8 Березня, «Масляна»  тощо.

На сьогоднішній день на базі коледжу діють 6 гуртків художньої самодіяльності, 18 гуртків за інтересами та фаховою діяльності.

  

Художня самодіяльність

Гуртки за інтересами

 • Вокальний ансамбль
 • Солісти-вокалісти
 • Сценічна мова
 • Інструментальний ансамбль
 • КВК
 • Хореографічний ансамбль
 • Соціально-правовий клуб «Вибір», керівник -Слива О.Г. 
 • «Краєзнавство», керівник -  Сімакова О.А.
 • «Екскурсовод», керівник - Долина А.В.
 • Історико - краєзнавчий клуб «Джерело»,  керівник - Афанасьєва І.І.
 • «Шляхами віків», керівник - Курносова Т.Д.
 • «Дослідник», керівник - Швайко Т.Ю.
 • «Прометей»,  керівник  Воробйова Л.М .
 • «Європейської інтеграції», керівник –  Бова В.І.
 • «Преса», керівникТиміна Л. В.
 • «Літературна вітальня», керівник Пукар О. А.
 • «Бабусина скриня», керівник Мирська Т. К.
 • «Мистецтво красномовства», керівник Галаган О. В.
 • «Етика ділових стосунків», керівник Степаненкова Л. Т.
 • «Сигма», керівник Вітер Л.О.                                                          
 • «Вище тільки математика», керівник Бахіркіна О.О.
 • «Еврика», керівник Шепітько Г.М.
 • «Астероїда», керівник  Янченко В.В.
 • «Фізика дивовижного», керівник Крісан Є.А.
 • «Фізичний гурток», керівник  Маслов В.Є.

Фізичне виховання

Головними завданнями викладачів предметної комісії фізичного виховання є:

 • залучення студентів коледжу до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду, тісно пов’язаного з теоретичними і практичними проблемами фізичної культури;
 • формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я, здоров’я оточуючих, фізичного вдосконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя, основ сімейного фізичного виховання;
 • сприяння спортивному вдосконаленню студентів.

Коледж має велику спортивну базу з сучасним обладнанням:

 • велика спортивна зала для ігрових видів спорту;
 • легко-атлетичний манеж;
 • спортивна зала для занять шейпінгом та аеробікою;
 • спортивна зала для занять атлетичною гімнастикою;
 • відкриті спортивні споруди: легко – атлетичне ядро, 2 футбольних майданчика, футбольне поле, 2 волейбольних майданчика, баскетбольний майданчик;
 • ведеться будівництво спортивної зали для занять спеціальних медичних груп.
 • В коледжі працює 10 секцій по видам спорту:
 • баскетбол (юнаки);
 • баскетбол (дівчата);
 • волейбол (юнаки);
 • волейбол (дівчата);
 • футбол (юнаки);
 • настільний теніс;
 • шахи, шашки;
 • бадмінтон;
 • шейпінг;
 • атлетична гімнастика;
 • легка атлетика.

Багато студентів нашого коледжу є членами збірних команд міста, області, України з різних видів спорту.

 

Календар новин

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: