Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися в 2024?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Про коледж

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж (ДТЕФК) є навчальним закладом фахової передвищої освіти.

Понад 68 років на ринку освітніх послуг – років професійного зростання, переосмислень і звершень.  Змінювалися покоління викладачів, студентів, змінювалася назва закладу освіти, але незмінними у всі часи залишаються високий педагогічний та професійний потенціал колективу, його постійний творчий пошук

Підготовка спеціалістів ведеться за денною і заочною формами навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти з 14-ти спеціальностей на денному відділенні та 6 спеціальностей на заочному відділенні.

Свою діяльність коледж розпочав з 1955 року як Дніпропетровський технікум промислового транспорту. У 1997 році заклад був перейменованим у Дніпропетровський транспортно-економічний технікум, який був створений згідно наказу Міністерства освіти України від 20.06.97 № 218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України" в результаті реорганізації Дніпропетровських технікумів промислового транспорту, автотранспортного та промислово-економічного.

У 2008 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 № 948 технікум перейменований у Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський транспортно-економічний коледж".

У 2017 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.02.2017 № 243 Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський транспортно-економічний коледж" перейменований у Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж".

У 2021 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.02.2020 № 282 Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж" перейменований у Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж.

Здійснення освітньої діяльності проводиться на підставі "Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" та "Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти" затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №92-л від 13.07.2021 р.

Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за денною і заочною формами здобуття освіти на основі базової  і повної загальної середньої освіти з 14-ти  спеціальностей. У межах цих спеціальностей освітній процес відбувається за 14 освітньо-професійними програмами з наданням повної загальної середньої освіти.

Коледж у своїй структурі має 4 відділення:

 • Відділення сфери управління
 • Відділення транспортних та харчових технологій
 • Відділення управління та адміністрування
 • Відділення інформаційних технологій

В   коледжі працює 8 циклових  комісій,   роботу яких очолюють голови циклових комісій – досвідчені викладачі. Перед сучасними навчальними закладами стоїть завдання – професійна підготовка студентів і формування їх професійної майстерності. Циклові комісії коледжу  – навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

 • Циклова комісія транспорту
 • Циклова комісія філологічних дисциплін та діловодства
 • Циклова комісія суспільних та правових дисциплін
 • Циклова комісія математичної та природничо-наукової підготовки
 • Циклова комісія управління та адміністрування
 • Циклова комісія комп’ютерної інженерії та технологій
 • Циклова комісія фізичного виховання і Захисту України
 • Циклова комісія сфери обслуговування

Освітній процес у коледжі здійснюють 78 педагогічних працівників із них: викладачі – 47 особи; адміністративно-управлінський персонал – 31 особи.

Якісний склад педпрацівників:

- вища категорія – 50 осіб (64,1% від загальної кількості педпрацівників); з них  викладачів-методистів – 21 особи (26,9%);

- перша категорія – 7 осіб (9%);

- друга категорія – 5 осіб (6,4%);

- спеціаліст – 16 осіб (20,5%).

Якісний склад викладачів  47 осіб наступний:

- вища категорія – 38 осіб (80,8% від загальної кількості викладачів); з них  викладачів-методистів – 14 осіб (29,8%);

- перша категорія – 3 осіб (6,4 %);

- друга категорія – 5 особи (10,6%);

- спеціаліст – 1 особи (2,1%).

У сфері надання освітніх послуг щодо повної загальної середньої освіти працюють - 59 викладачів, спеціальних дисциплін - 65

В коледжі працюють:  2 доктори філософії, 1 викладач, який має почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Висококваліфікований педагогічний колектив, власна модернізована навчальна база, широке використання новітніх інформаційних технологій забезпечують високий рівень підготовки здобувачів освіти.

Для проведення повноцінного освітнього процесу коледж має розвинену навчально-лабораторну базу: 3 навчальних корпуси, добре обладнані 72 кабінети та 28 лабораторій, комп’ютерні центри при бібліотеці та гуртожитку, бібліотеку, 2 читальні зали, конференц-зал, зал засідань - на 164 місця, 6 спортивних залів, спортивні майданчики,  тренажерну залу для занять силовими видами спорту, спортивний навчально-оздоровчий комплекс, 3 актових зали, готельно-туристичний комплекс.

Коледж  має гуртожиток на 640 місць, в якому створені нормальні соціально-побутові умови, який повністю забезпечує потребу здобувачів освіти у проживанні.

Коледж має тісні зв’язки з провідними базовими підприємствами міста та області, з боку яких молоді спеціалісти користуються попитом. Договори на підготовку фахівців укладені з державними та приватними підприємствами  м. Дніпра і регіону. Керівники підприємств запрошують здобувачів освіти  для проходження виробничої, технологічної і переддипломної практик з подальшим влаштуванням на постійну роботу.

Серед місць працевлаштування: ДП Придніпровська залізниця ВСП «Локомотивне депо Нижньодніпровськ - вузол»; ВСП «Дніпровське локомотивне депо» ДП «Придніпровська залізниця»; ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»; ТОВ АТП № 32; ТОВ ДАТП № 11227; ДМУ ГУМВС в Дніпропетровській обл., ТОВ «Ларс – Дніпро, ООО «РИМ 2000», ДП КБ «Південне», ТОВ «ЛІФТРЕМОНТ», Торгівельно-промислова компанія «Інтер», Дніпровська філія ТОВ «ГЛОВАЛ Білгі», ПАТ «КБ Приват Банк», Дніпропетровська обласна державна адміністрація, ТОВ РУШ, ПАТ кондитерська фабрика «АВК», ТОВ РУШ- Логістик, ТОВ «Спецсервіс Компані», Готель ''Лавина'', ТОВ ''Рейкарц Хотел Менеджмент'', готель ''Рейкарц Дніпро'', ТОВ «Агенція Ай Тревел» (м. Дніпро).

В основу організації і здійснення виховного процесу в коледжі покладено принцип інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, що реалізується у формуванні особистості майбутнього фахівця шляхом умілого поєднання кращих традицій вітчизняного досвіду із новими інтерактивними виховними технологіями. Виховна діяльність нашого закладу освіти – це цілісне динамічне формування, яке складається з виховної діяльності на заняттях та поза аудиторної роботи виховної роботи.

Для підвищення її результативності та структурованості до неї залучені студентський профком, рада студентського самоврядування, рада гуртожитку, рада профілактики правопорушень. Всі вони працюють під контролем адміністрації або на умовах співпраці з нею.

Активно працюють органи студентського самоврядування коледжу, особливо в плані контролю за відвідуванням занять, організації і проведення тематичних заходів, благодійних акцій, поточних засідань. Члени студактиву набувають організаторських навичок, вчаться ставити конкретну задачу і розв’язувати її в школі «Молодого лідера». Тому їм під силу  і нова виховна технологія – проектна. Адже саме члени студради коледжу виконали проект у гуртожитку – повністю відремонтували, обладнали кімнату для студентів-сиріт.

 

На сьогоднішній день на базі коледжу діють 6 гуртків художньої самодіяльності:

 • Сольний спів, керівник Лазебна І.В
 • Сценічна мова, керівник Лазебна І.В
 • Хореографічний ансамбль “Феєрія”, керівник Забара Г.В.
 • Експериментальний театр “Витоки”, керівник Забара Г.В.
 • Ансамбль інструментальної музики, керівник Ходос М.С.
 • Студентський театр естрадних мініатюр КВК, керівник Ходос М.С.

Діяльність колективу художньої самодіяльності транспортно-економічного коледжу спрямована на виконання державних освітянських програм, на пошук та розробку інноваційних форм організації культурно- дозвіллєвих занять студентів коледжу, на підвищення професійного рівня учасників колективів художньої самодіяльності, популяризацію національних культурних традицій, свят та обрядів тощо, формування привабливого іміджу коледжу та Дніпропетровщини в цілому.

Студентський експериментальний театр “Витоки” створений керівником Забарою Г.В. у 2018 році. Головною метою і завданнями театру є:

- культурне єднання й духовне збагачення жителів міста Дніпра та області;

- виховання і розвиток духовності підростаючого покоління та сучасної молоді;

- знайомити широкий загал української спільноти з інноваційним мистецтвом студентського театру ДТрЕКу та експериментальною хореографією. Вже відбувся прем'єрний показ спектаклів “Елементи”, ”Панацея” та “Павутиння”.

 

32 гуртки за інтересами та фаховою діяльністю

 • «Літературознавчий гурток»
 • «Клуб любителів художнього слова»
 • Useful English (Grammar, Idioms) Корисна англійська
 • «Референт»
 • «Математична майстерня»
 • «Бісектриса»
 • «Епсилон»
 • «Юний біолог» 
 • «Юний хімік»
 • «Фотон»
 • «Спектр»
 • «Маркетолог»
 • «Фінансова грамотність»
 • «Комерсант»
 • «Підприємець»
 • «У світі економіки»
 • «Я- механік»
 • «Інформатик»
 • «Програміст»
 • «Павутина»
 • «В світі індустрії гостинності»
 • «Мандрівник»
 • «Вправний кухар»
 • «Гігієя»
 • «Етико-правовий університет»
 • «Рада молодих юристів»
 • «Дослідник»
 • Історико-краєзнавчий клуб «Джерело»
 • «Історія: Україна і світ»
 • Соціально-психологічний гурток «Ейрена»
 • «Шляхами віків»
 • «Краєзнавство»

Головними завданнями викладачів предметної комісії фізичного виховання та захисту України є залучення здобувачів освіти коледжу до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії; формування у них потреби у зміцненні власного здоров’я, здоров’я оточуючих, фізичного вдосконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя, основ сімейного фізичного виховання;

Коледж має велику спортивну базу з сучасним обладнанням: велика спортивна зала для ігрових видів спорту, легко-атлетичний манеж, спортивна зала для занять шейпінгом та аеробікою, спортивна зала для занять атлетичною гімнастикою, 2 футбольних майданчика, футбольне поле, 2 волейбольних майданчика, баскетбольний майданчик.

 

В коледжі працює 10 секцій по видам спорту:

 • баскетбол (юнаки);
 • баскетбол (дівчата);
 • волейбол (юнаки);
 • волейбол (дівчата);
 • футбол (юнаки);
 • настільний теніс;
 • шахи, шашки;
 • бадмінтон;
 • шейпінг;
 • атлетична гімнастика;
 • легка атлетика.

Багато здобувачів освіти нашого коледжу є членами збірних команд міста, області, України з різних видів спорту.

Усі наші досягнення й успіхи – результат плідної та творчої співпраці педагогічного та студентського колективів. Ми пишаємося своєю історією і з оптимізмом  дивимось у майбутнє. 

Календар новин

Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: