Регіональне замовлення

ОБСЯГИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Обсяги прийому за регіонального замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 2021 рік

ПРИЙОМ