Спеціальність 5.03040101 Правознавство (ПР)

Кваліфікація: молодший спеціаліст з права.

Термін навчання – 2 р. 10 міс.

На протязі навчання вивчаються такі дисципліни професійної підготовки:

Конституційне право України, Адміністративне право, Цивільний процес, Трудове право, Кримінальне право, Діловодство в юридичній практиці та інші.

Фахівець за кваліфікацією молодший спеціаліст з права здатний виконувати зазначену професійну роботу:

- надання послуг підприємцям, адвокатська діяльність (консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв’язку з трудовими суперечками під наглядом професійного адвокату); нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса); консультації з питань комерційної діяльності і управління; слідча діяльність і забезпечення безпеки; управління і нагляд у сфері оподаткування; діяльність у сфері юстиції та правосуддя; діяльність органів прокуратури (організаційно–технічне забезпечення діяльності); охорона і забезпечення громадського порядку; обов’язкове соціальне страхування.

Молодший спеціаліст з права може займати такі посади: судовий розпорядник; секретар суду; конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); керуючий справами (секретар) виконавчого комітету; організатор діловодства (система судочинства); помічник адвоката ; помічник нотаріуса; помічник юриста (інші види юриспруденції) та інші.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання з обраних спеціальностей в наступних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації:

Дніпропетровський національний університет ім.Гончара; Національний гірничий університет; Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля (Дніпропетровський університет економіки та права); Харківський національний університет внутрішніх справ; Дніпропетровський гуманітарний університет;

Перелік конкурсних предметів:  1.Укр. мова та література
  2. Історія України або географія