Спеціальність 5.14010101 Готельне обслуговування (ОГ)

Кваліфікація: молодший спеціаліст – фахівець з готельного обслуговування.

Термін навчання – 2 р. 6 міс.

На протязі навчання вивчаються такі дисципліни професійної підготовки:

Організація та технологія обслуговування в готелях, Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства, Іноземна мова, Професійний етикет, Готельна індустрія України, Основи туристичної діяльності, Географія туризму та інші.

Молодший спеціаліст на основі використання раціональних форм і методів праці, забезпечує організацію виконання технологічних операцій з надання готельних послуг у підрозділі; відповідно до посадових обов’язків організовує облік надходження грошей, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів; відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів та документів України здійснює приймання та розміщення споживачів готельних послуг; згідно з посадовими інструкціями здійснює розподіл обов’язків та визначає рівень відповідальності працівників; дотримуючись вимог трудового законодавства, бере участь у підборі персоналу згідно з кваліфікацією, для виконання конкретних робіт підрозділу; згідно із своєю компетенцією розглядає конфліктні ситуації між персоналом, споживачами і персоналом та вживає необхідних заходів для їх розв’язання та інш.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання з обраних спеціальностей в наступних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації:

Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля (Дніпропетровський університет економіки та права); Дніпропетровський гуманітарний університет; Київський національний університет культури і мистецтва; Київський славісний університет; Харківська національна академія міського господарства;

Перелік конкурсних предметів:  1. Укр. мова та література
  2. Математика або географія