Спеціальність 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (АД)

Кваліфікація: молодший спеціаліст - механік.

Термін навчання - 2 р. 10 міс.

На протязі навчання вивчаються такі дисципліни професійної підготовки:

Автомобілі, Електрообладнання автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів, Основи технології ремонту, Правила безпеки дорожнього руху та інші.

Молодший спеціаліст повинен уміти: на основі змінного завдання ремонтних майстерень (або дільниці, цеха) своєчасно підготувати виробництво, щоденно забезпечувати нормування завдань бригадам, своєчасну розстановку робітників згідно робочих місць, організацію та контроль додержання технологічних процесів; користуючись знаннями діагностичного обладнання та діагностичними показниками автомобіля (агрегату), зробити висновок (експертну оцінку) про технічний стан автомобіля (агрегату); виконати:

  • технічне обслуговування автомобіля в об’ємі ТО-1 (ТО-2, СО);
  • заміну деталі в агрегаті (вузлі);
  • заміну агрегату на автомобілі;
  • заміну мастильних та технічних рідин
  • контроль технічного стану рухомого складу підприємства, щоденний огляд автомобілів, контроль їх екіпіровки, наявності вогнегасника, ап­течки, знаку аварійної зупинки, контроль зовнішнього вигляду авто­мобіля.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання з обраних спеціальностей в наступних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації:

Національний гірничий університет; Дніпропетровський державний аграрний університет; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ( Інститут заочної і дистанційної освіти); Криворізький національний університет;

Перелік конкурсних предметів:   1. Укр. мова та література
  2. Математика або фізика