Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами) - ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Зміст статті

- ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ -

Студенти цієї спеціальності, крім базових теоретичних загальноосвітніх дисциплін, вивчають наступні дисципліни  професійної  підготовки

№ пп, шифр за ОПП Найменування предметів Номер семестру Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг годин
Екзамени Заліки Курсові
Проекти Роботи
ПП 03.01 Охорона праці 5       1.5 54
ПП 03.02 Залізничні станції та вузли 5 4 5   6.5 234
ПП 03.03 Системи регулювання рухом на залізничному транспорті 5 4     5.5 198
ПП 03.04 Організація руху поїздів 8 5,6 6   9 324
ПП 03.05 Організація вантаж. і комерційної. роботи 8 6     8 288
ПП 03.06 Технічна експлуатація залізниць і безпека руху 6 5     7 252
ПП 03.07 Автоматизовані системи  управління на залізничному транспорті 8       4 144
ПП 03.08 Організація  пасажирських перевезень 6 5     7 252
ПП 03.09 Технологія галузі і технічні засоби залізничному транспорті 3       3.5 126
ПП 03.10 Економіка, організація і планування виробництва 8     8 4 144
ПП 03.11 Основи управлінської діяльності   8     1.5 54
ПП 03.12 Лабораторний практикум з керування рухом   6     4 144
  ВСЬОГО         61.5 2214

 

Державна атестація
Назва Семестр
Українська мова 4
Математика 4
Іноземна мова 4

 

Практика
Назва практики Семестр Число тижнів Число годин Форма контролю
Навчальна практика для отримання робітничої професії 6 2 60 Залік
Навчальна практика на виробництві 6 2 60 Залік
Технолог. практика на виробництві 7 12 360 Залік
Переддипломна практика 8 2 60 Залік
Дипломне проектування 8 12 432 Захист дипломного проекту

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти, які навчаються на спеціальності повинні мати:

Знання:

Письмове ділове мовлення; Оформлення креслення; Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці, безпеки руху поїздів; Загальна діагностика технічного стану обладнання; Локальна діагностика технічного стану обладнання; Забезпечення правил техніки безпеки під час знаходженні на станційних коліях; Порядок приймання і огляду колій станції; Організація контролю за дотриманням технологічної і трудової дисципліни, правил охорони праці; Охорона праці при знаходженні на залізничних коліях; Пожежна безпека; Виробнича санітарія і особиста гігієна; ЄСКД і ЄСТД; Використання ПЕОМ при складанні документів обліку і звітності; Світлофорна сигналізація; Профіль колії; Організація контролю правильності покажчиків контрольного обладнання; Ознаки нормальної роботи приладів контролю і безпеки руху; Організація охорони вантажів; Схема вантажної станції, характер роботи і комплекс пристроїв; Планування і маршрутизація перевезень; План формування поїздів для технічних станцій; Організація вагонопотоків з місць завантаження; Основи організації вагонопотоків; План формування поїздів для технічних станцій; Оперативне планування експлуатаційної роботи відділку залізниці; Загальні відомості про ЕОМ і апаратура передачі даних; Основні поняття АСУЗТ; Перспективи розвитку АСУЗТ; Загальна структура інформаційного забезпечення; Вхідна та вихідна інформація; Правила побудови інформаційних повідомлень.       

Вміння:

Чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усним і письмовим; Визначати перспективні обсяги перевезень вантажів і пасажирів; Розраховувати обсяги вагонопотоків і розміри руху поїздів по станціям; Визначати роль і значення станції  у спроектованій системі організації перевезень; Визначати варіанти взаємного розміщення станційних колій і парків станцій в залежності від технології проектування. Розробляти принципові рішення розміщення комплексу основних технічних споруд на станціях; Розробляти принципові схеми постів, роз’їздів, обгінних пунктів, проміжних станцій; Розробляти принципові схеми дільничних станцій; Розробляти принципові схеми пасажирських та пасажирських технічних станцій; Розробляти принципові схеми вантажних станцій загального користування; Розробляти принципові схеми транспортно-складських комплексів; Розраховувати тривалість виконання технічних операцій і тривалість зайняття станційних колій; Розраховувати кількість станційних колій за їх функціональним призначенням на станціях усіх типів; Розраховувати завантаження і пропускну спроможність станцій та їх елементів; Визначати показники роботи  станцій та їх елементів;  Визначати згідно з габаритом та функціональним призначенням колій між колійні відстані на станціях, станційних парках та інших об'єктах; Визначати потрібні відстані між суміжними стрілками при різних схемах їх взаємного розташування; Визначати місце установки на станціях граничних стовпчиків, вхідних, вихідних та маневрових сигналів та інших споруд; Розраховувати з'єднання станційних колій, елементів кривих; Конструювати і розраховувати стрілочні горловини станцій і окремих парків; Конструювати парки станційних колій за їх функціональним призначенням та визначати повну і корисну довжину колій; Виконувати масштабне проектування колійного розвитку у плані проміжних станцій; Виконувати проектування поздовжнього профілю станційних колій та парків; Класифікувати вантажні станції, транспортно-складські комплекси з визначенням доцільних типових схемних рішень; Використовувати проектну типову, довідкову та нормативну документацію з проектування; Розраховувати елементи гірочної технології; Складати технологічні графіки роботи сортувальної гірки;Визначати гірочний технологічний інтервал; Розподіляти маневри на станціях за їх призначенням; Визначати тривалість окремих маневрових операцій; Виконувати нормування маневрової роботи; Користуватися інструктивними вказівками, довідниками для визначення розрахункових параметрів маневрової роботи; Розробляти технологію обробки поїздів різних категорій; Встановлювати спеціалізацію парків і колій.

Ukrainian English Polish Russian

Календар новин

Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: