Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Зміст статті

Коротка характеристика спеціальності

 

Галузь знань  – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки  –  6.070106 «Автомобільний транспорт»
Код та назва спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Кваліфікація механік
Рівень акредитації І
Ліцензійний обсяг 60
Термін навчання:    база  9  класів 3 роки 10 місяців
                                     база 11 класів 2 роки 10 місяців

274  Автомобільний транспорт - 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (АД)

Підготовка фахівців проводиться за денною та заочною формами навчання.

За заочною формою навчання - тільки на базі 11 класів.

Навчально-виховний процес зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за напрямом 6.070106 «Автомобільний транспорт» здійснюється у відповідності до діючих вимог ОКХ і ОПП (наказ МОН України № 147 від 20.03.2003р.), ОПП молодшого спеціаліста (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки) (затверджено МОНУ 23.04.2009), тимчасової ОПП спеціальності, варіативної компоненти ОКХ, ОПП, затвердженої директором коледжу; навчального плану, затвердженого директором коледжу.


- ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ -

Сучасне автомобілебудування по праву вважається барометром стану промисловості тієї чи іншої країни. Її роль в економіці надзвичайно велика, так в США, наприклад, в сфері виробництва автомобілів, враховуючи підприємства суміжних галузей, що поставляють сировину, матеріали і комплектуючі вироби, технічне обслуговування і ремонт, торгівлю, автодорожне господарство, діючий автотранспорт, працює кожний шостий із працю-ючих в промисловості. В Японії на долю цієї галузі припадає близько 12% загального об’єму виробництва обробної промисловості. В Німеччині, Італії, Франції автомобілебудування забезпечує 8 - 10% загального об’єму виробництва.

За данними статистики західних країн, на одну людину в автопромисловості працює 6 - 7 чоловік у суміжних галузях. За прогнозами спеціалістів, в найближчі роки почнеться підйом економіки України. В зв’язку з передбачуваним підвищенням життєвого рівня країни, збільшиться попит на якісну автомобільну техніку вітчизняного виробництва.

Автомобілебудування в Україні, як і в усьому колишньому Союзі, ніколи не було розвинене на належному рівні. Це стосується насамперед якості та асортименту продукції, що в умовах загальної економічної кризи призвело до значного занепаду галузі. В автомобілебудуванні нашої країни склалася чітка спеціалізація підприємств на випуск окремих типів машин. Виникнувши в силу особливостей свого розміщення в промислово розвинутих районах України, де малися найбільше сприятливі умови для організації внутрішньої - і міжгалузевої кооперації, автомобілебудування зараз почало розвиватися і в нових економічних районах.

Україна – єдиний виробник середніх міських, усіх видів туристських і міжміських автобусів, великовантажних лісовозів, трубовозів і багатоцільових автомобілів, автонавантажувачів вантажопідйомністю 5 т і вище, а також легкових автомобілів.

На сьогоднішній час до автомобільного комплексу належать чотири автозаводи, 94 підприємств, які випускають компектуючі, 150 заводів колишньої оборонної промисловості та 160 підприємств інших галузей, що так чи інше причетні до автопрому.

Проектні потужності автомо-більних заводів дають змогу ви-пускати 35 тис. КрАЗів, 7,5 тис. міських автобусів – ЛАЗ, 300-350 тис автомобілів на ЗАЗі та ще 17 тисяч на ЛуАЗі.

Нині в Україні автопарк складається з 913,3 тис. вантажних автомобілів (потреба в найближчі 10 років - до 1,6 млн штук, в тому числі 60% малої вантажопідйомності). З них 36% експлуатується понад 6 років, 40% від 3 до 6 роів. Не вистачає автомобілів малої вантажопідйомності до 2 т , потреба в яких становить 40 тис на рік.

Автомобілебудування – це одна із галузей машинобудування, що належить до галузей “вільного розміщення”, на які менш ніж на інші галузі впливають чинники розміщення.

Так на розміщення автомобільної промисловості не впливають сировинні і паливно-енергетичні ресурси, слабко впливають райони споживання готової продукції. Розміщення підприємств авомобільної промисловості визначається передусім економічними чинниками, найголовнішим з яких є трудові ресурси, а також наявність транспортних магістралей. Тому всі виробництва можуть розміщуватися в тих регіонах, що задовольняють чинники розміщення.

Собівартість виготовленої продукції на глибоко спеціалізованих підприємствах і радіус її перевезення до районів споживання перебуває в обернено пропорційній залежності. Тому заводи подетальної спеціалізації територіально значно віддалені від заводів предметної спеціалізації. Останні обслуговують потреби не одного, а здебільше кілька економічних районів або всієї  України.

За даними офіційної статистики, в Україні розміщені виробництва:

- автобусів — ВАТ "Львівський автобусний завод" і ВАТ "Металіст", “Старо-константинівский завод" (Хмельницька обл). (Зауважимо, час від часу різні під-приємства заявляють про те, що почали робити автобуси. Приміром, АТ "Черкаський авторемонтний завод"(ЧАРЗ) вивів на ринок автобус "Богдан");

-  вантажних автомобілів - ВАТ "Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" (м. Кременчук);

- малолітражні легкові автомобілі — СП "АвтоЗАЗ-Деу" (м.Запоріжжя), Луцький автомобільний завод, “КримавтоГАЗ” (м.Сімферопіль);

-  легкові автомобілі підвищеної прохідності для сільської місцевості — ВАТ "Луцький автомобільний завод" (м.Луцьк);

-  автомобілі спортивні — Запорізький завод спортивних автомобілів;

- спецавтомобілі - ТОВ"Спецавтотехніка-М" (автомобілі фургони, автоцистерни харчові, автопаливозаправники, м.Одеса), ВАТ "Чернігівське підприємство спецавтотранспорту", ВАТ "Луцький автомобільний завод" (автомобілі швидкої допомоги).


- ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ -

Сучасний автомобіль є потужним і швидкісним тяговим засобом, що забезпечує водіння великовагових вантажів,  а також забезпечує швидкісний пасажирський рух, як в межах міста так і за його межами. Він являє собою складний машинний агрегат, обладнаний сучасними автоматичними пристроями керування і контролю.

Студенти цієї спеціальності, крім базових теоретичних загальноосвітніх дисциплін, вивчають:

з/п Шифр за ОПП Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ECTS Всього годин за навчальним планом
1 ВПП 2.8 *Технологія (*Вступ до спеціальності) 1.5 54
2 МПН 02.03 Креслення 4.4 162
3 МПН 02.04 Технічна механіка 4.4 160
4 МПН 02.06 Електротехніка і електроніка 4.25 153
5 ПП 03.01 Автомобілі 5.9 214
6 ПП 03.05 Технологія конструкт. матеріалів 2.6 96
7 ПП 03.10 Правила безпеки дорожнього руху 5.9 214
8 МПН 02.05 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 2.5 90
9 ПП 03.02 Охорона праці 1.5 54
10 ПП 03.04 Електрообладнання автомобілів 4.1 150
11 ПП 03.06 Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо - енергетичних ресурсів 1.5 54
12 ПП 03.07 Технічна експлуатація автомобілів 7.3 264
13 ПП 03.08 Основи технології  ремонту 8.7 313
14 ВПП 2.2 Автомобільні двигуни 3.25 117
15 ВПП 2.3 Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання АТП 3.25 117
16 ВПП 2.7 Охорона праці в галузі 1.5 54
17 ПП 03.09 Автомобільні перевезення 3 108
18 ВПП 2.1 Діагностика технічного стану та ТО легкових і вантажних автомобілів 4 144
19 ВПП 2.4 Менеджмент на автомобільному транспорті 2 72
 
Державна атестація для отримання атестату
№ з/п Назва Семестр
1 Українська мова 4
2 Іноземна мова 4
3 Математика 4
 
Практика
№ з/п Назва практики Семестр Число тижнів Число один Форма контролю
1 Слюсарна практика 4 3 162 Залік
2 Верстатна практика 4 2 108 Залік
3 Демонтажно - монтажнапрактика 6 3 162 Залік
4 Навчальна практика на АТП і СТОА 6 4 216 Залік
5 Технологічна практика 7 9 486 Залік
6 Переддипломна практика 8 3 162 Залік
Державна атестація для отримання диплому
1 Дипломне проектування 8 6 324 Захист дипломного проекту
 

У процесі навчання та у період проходження виробничих практик студенти опановують робочі професій (водій автомобіля, слюсаря з ремонту рухомого складу 3  розряду).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні мати:

Загальні знання:

- Знати основні положення сучасної екології та її вплив на стан природних ресурсів.

- Знати вимоги стандартів ЄСКД до оформлення робочої конструкторської документації.

- Знати основні закони статики, кінематики, динаміки.

- Знати основні поняття стандартизації

- Знати основні закони та системи стандартів з охорони праці та обов'язки посадових осіб з охорони праці.

- Знати основи виробництва металів та сплавів, методи їх обробки. Знати основні види верстатів та можливості їх використання.

- Знати основні марки паливо - мастильних матеріалів (ПММ), їх якості.

- Знати обладнання та технологію технічного обслуговування.

- Знати основи технології та організації капітального ремонту автомобілів та агрегатів.

- Знати основні способи відновлення деталей, вузлів, агрегатів та нормування ремонтних робіт.

- Знати організацію та планування діяльності АТП та підрозділів технічної служби, уміти розрахувати окремі розділи бізнес - плану роботи технічної служби.

Загальні вміння:

- Уміти виконувати нескладні екологічні розрахунки

- Уміти виконувати складальні креслення, ескізи, робочі креслення, креслення будівельні.

- Уміти виконати розрахунки на міцність основних елементів деталей машин і механізмів.

- Уміти визначити допуски і посадки деталей, уміти користуватись вимірювальними інструментами і приладами.

- Уміти виконувати прості аналізи їх якості і дати рекомендації з використання.

- Уміти розрахувати втрати ПММ

- Уміти розробити технологічні процесі на виготовлення деталей та їх термообробку.

- Уміти виконувати технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля та його агрегатів та механізмів.

- Уміти організувати роботи автомобільних підприємств та уміти проводити їх покращення, удосконалення.

- Уміти проектувати робочі місця виробничих дільниць авторемонтних підприємств.

Випускники коледжу можуть працювати на:

- державних і недержавних автотранспортних підприємствах і станціях технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

Випускники коледжу з даної спеціальності можуть займати наступні посади:

- Автослюсар з обслуговування і ремонту автомобілів 2-4 розряду.

- Автоелектрик з обслуговування і ремонту електрообладнання автомобілів 2-4 розряду.

- Технік по замовленню і постачанню запасних частин та нестандартного обладнання для автотранспортних підприємств і СТОА.

- Спеціаліст з комп’ютерної діагностики автомобілів.

- Диспетчер автотранспортного підприємства.

- Механік автотранспортного підприємства.

- Автоелектрик з ремонту електричного обладнання автомобілів.

- Акумуляторник.

- Нарядчик.

- Комірник.

Графік навчального процесу зі спеціальності розроблений методистом з навчальної роботи, погоджений з заступником директора з навчальної роботи і затверджений директором коледжу.

На підставі графіку навчального процесу та навчального плану в коледжі щорічно складається графік навчання з визначенням часу на теоретичне навчання, навчальну та технологічну практики, визначається термін екзаменаційних сесій та складання державних екзаменів.

З дисциплін навчальний час розподілено між теорією і практикою згідно до вимог підготовки спеціалістів. Співвідношення нормативних дисциплін і дисциплін за вибором відповідають вимогам галузевих стандартів спеціальностей. Співвідношення відведених годин на фундаментальну і спеціальну підготовку відповідають вимогам галузевих стандартів спеціальностей.


- ПРО ВИКЛАДАЧІВ -

Предметна комісія «АД, ТО, загально-технічних дисциплін», яка безпосередньо займається підготовкою і випуском фахівців з ремонту і експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту складається, як  з досвідчених так і молодих спеціалістів технічного напрямку. На даний момент в комісії працює 7 викладача спеціальних дисциплін, а саме:

Таблиця 1 – Викладацький склад комісії (кадрове забезпечення)

з/п Прізвище, ім’я та по- батькові, (штат., сумісник) Вища освіта: що закінчив, коли, спеціальність Спеціальність за дипломом Фото викладача
1

Кіндратишин Оксана Йосипівна,

1989 р.н. (штатний)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту м. академіка В. Лазаряна – 2011.

«Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту»

Інженер - механік 

(спеціаліст)

 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту м. академіка В. Лазаряна – 2012.

«Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту»

Інженер - механік 

(магістр)

2

Черниш Олександр Семенович, 

1950 р.н. (штатний)

Дніпропетровський державний університет – 1978.

«Системи автоматичного управління»

Інженер електро - механік 

(спеціаліст)

 
3

Єлизар’єв Дмитро Юрійович, 

1958 р.н. (штатний)

Дніпропетровський гірничий інститут – 1981.

«Гірничі машини і комплекси»

Гірничий інженер - механік

(спеціаліст)

 
4

Ніколаєв Вадим Анатолійович,

1968 р.н. (штатний)

Дніпропетровський державний аграрний університет – 1998.

«Механізація сільського господарства» 

Інженер - механік

(спеціаліст)

 
5

Давидова Наталія Володимирівна,

1955 р.н. (штатний)

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут – 1978.

«Будівні та дорожні машини та устаткування».

Інженер - механік 

(спеціаліст) 

 
6

Вінніченко Петро Миколайович,

1956 р.н. (сумісник)

Дніпропетровський гірничий інститут – 1984.

«Автоматика і телемеханіка»

Інженер - електрик  

(спеціаліст) 

 
7

Дрожаков Кирил Валентинович,

1991 р.н. (штатний)

Національна металургійна академія України – 2014.

«Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Інженер - механік 

(спеціаліст) 

 

Таблиця 2 – Забезпеченість викладачами навчальних дисциплін спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

з/п Прізвище, ім’я та по-батькові Посада; для сумісників місце основної роботи, посада Категорія Дисципліни, які викладає
1 Кіндратишин Оксана Йосипівна Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Друга

1. Технічна механіка; 

2. Технологія конструкційних матеріалів. 

2 Черниш Олександр Семенович Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Перша

1. Правила безпеки дорожнього руху; 

2. Автомобільні двигуни;

3 Єлизар’єв Дмитро Юрійович Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Друга

1. Електрообладнання автомобілів; 

2. Технічна експлуатація автомобілів; 

2.1 КП «Технічна експлуатація автомобілів»;

3. Основи технології ремонту;

3.1 КП «Основи технології ремонту» 

4 Ніколаєв Вадим Анатолійович  Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Перша

1. Основи технології ремонту;

2. Основи проектування та експлуатація технічного обладнання АТП;

3. Діагностика тех. стану та ТО легкових і вантажних авто;

4. Ремонт і обробка кузовів. 

5 Давидова Наталія Володимирівна Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Перша

1. Охорона праці; 

2. Охорона праці в галузі; 

3. Автомобільні перевезення; 

4. Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів.

6 Вінніченко Петро Миколайович Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін», заступник директора з господарської роботи Вища

1. Переддипломна практика; 

2. Демонтажно монтажна практика; 

3. Навчальна практика на АТП і СТОА;

4. Захист КП "Основи технології ремонту"; 

5. Захист КП "Технічна експлуатація автомобілів"; 

6. ДКК Дипломування. 

7 Дрожаков Кирил Валентинович Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Спеціаліст

1. Технологія (Вступ до спеціальність); 

2. Автомобілі; 

3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. 


- ПРО ПРАКТИКУ -

Вдосконалення професійних умінь і навичок за фахом, закріплення, розширення та систематизація знань на основі вивчення діяльності конкретного підприємства, придбання практичного досвіду є основними задачами при проведенні практик зі студентами коледжу.

При роботі в навчальних майстернях навчальна група ділиться на дві підгрупи по 15 чоловік. Теоретичні заняття  проводяться в класі або майстернях, які оснащені наочним приладдям, стендами та станками. Приділяється також увага і міжпредметним зв’язкам при вивченні тем. Кожна тема програми включає вступний інструктаж, який проводиться майстром виробничого навчання, виклад теми, демонстрацію прийомів роботи та самостійну роботу студентів.

У процесі пояснення й показу використовуються інструкційні технологічні карти, плакати, щити з набором інструментів і пристосувань, стенди зі зразками, що демонструють послідовність переходів і операцій, плакати та інструкції з техніки безпеки.

Завершується навчання студентів у майстернях коледжу виконанням комплексної роботи з виготовлення корисної продукції, що значною мірою  підвищує рівень виробничої підготовки майбутніх фахівців і здачею заліку.

Останній етап навчальної практики є практики: на одержання робочої професії, технологічна і переддипломна, які проводяться на базових підприємствах.

На цей період видається наказ по підприємству про призначення керівниками практики провідних спеціалістів підприємства і наказ (розпорядження) по цеху про закріплення студентів за досвідченим робітником - наставником.

Навчання під час практики на одержання робочої професії проходить в індивідуальному або бригадному порядку з наступною здачею кваліфікаційних іспитів. Безпосереднє керівництво виробничою практикою студентів у цехах, бригадах, ділянках, відділеннях і т.і.,  покладається на постійно працюючих в них фахівців, які зобов'язані забезпечити виконання студентами програми практики і надати оцінку якості їхньої роботи.

 

Керівникові практики  поручається група практикантів до 10 чоловік. Загальне керівництво практикою покладається на одного із провідних спеціалістів, які організують практику студентів, надає їм необхідну допомогу, піклується про умови їхньої праці і побуту, разом із суспільними організаціями дає докладні відгуки про виробничу роботу студентів і отриманих ними практичних навичок, а також висновок по їх звітам.

Переддипломну практику студенти проходять відповідно до  завдання на дипломне проектування.

Після закінчення навчальної практики на виробництві і навчання по отриманню суміжної професії під час технологічної практики студенти здають кваліфікаційні іспити.

Іспити проводять кваліфікаційні комісії підприємств за участю представників коледжу. Тим студентам, які витримали іспити, присвоюють робочий розряд і видають посвідчення встановленого зразка.

Місцем проходження виробничих практик для студентів є базові підприємства міста та області, які мають в своєму підпорядкуванні парк автомобілів та ремонтні бокси по їх обслуговуванню. Такими базами практик є:

ТОВ АТП № 32;

ТОВ ДАТП № 11227;

ПАТ АТП № 11263;

ДКП ВАТ «Обл-Автодор»;

СТО ТОВ «Ніко-Дніпро»;

ПАТ «Дніпропетровськ - АВТО».


- ПРО СТУПЕНЕВУ ПІДГОТОВКУ -

Після закінчення коледжу, студенти можуть продовжити своє навчання в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV р.а.:

Придніпровській Державній  академії  будівництва  і  архітектури;

Дніпропетровській  гірничій  академії.

Національній металургійній академії України.

- Харківський національний автомобільно – дорожній університет.

Згідно угоди про ступеневу підготовку «Коледж - ВУЗ», випускники коледжу, які успішно закінчили навчальний заклад, зараховуються до ВУЗів на 2 курс денного відділення (3 курс заочного відділення) і продовжують навчання для отримання кваліфікації інженер - механік.


- НАШІ НАГОРОДИ –

   

СПОРТИВНІ ДОСЯГЕННЯ

 

 

ПОДЯКИ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗА ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ

  


- Наш досуг -

 

  

- Наша робота –

  

Ukrainian English Polish Russian

Календар новин

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: